Uniek talent

We’re all amateurs. Life’s too short to be anything else

 

Uniek talent

 

De beroemde Japanse kunstenaar Hokusai verzuchtte op z’n tachtigste dat hij het vak toen pas een beetje begon te leren. Ook vele kunstenaars na hem waren zich er terdege van bewust dat een talent per definitie beperkt is en het ideaal nooit bereikt zal worden.

In de relatief korte tijd die ons ter beschikking staat moeten we onze sterke punten weten te vinden en die zo goed mogelijk ontwikkelen. Probeer dus niet het talent van iemand die je bewondert te evenaren, maar haal alles uit je eigen talent. Daar heb je je handen al vol aan.

Elke kunstenaar, hoe begenadigd ook, heeft maar een beperkt talent, waarmee hij of zij een klein segment van het metier bestrijkt. Gaat dat talent daarnaast nog vergezeld van een fikse portie inzet dan is succes verzekerd.

Een voorbeeld ter illustratie. William Turner, beroemd Engels schilder, had grote bewondering voor het werk van Philip James Louthenbourg, die inmiddels in vergetelheid is geraakt.Turner imiteerde nauwgezet het werk. Vervolgens vroeg hij zich af waaróm  hij dat werk nou zo bewonderde. Hij selecteerde de beeldende elementen zoals kleur, compositie en vormentaal. Het bleek de weergave van het licht te zijn wat hem het meest aansprak. Door het uitlichten van een ondergeschikt aspect in andermans werk  en zich hierin met volle inzet te bekwamen werd Turner een grote vernieuwer.

Omdat iedereen maar een beperkt, maar uniek, talent heeft moet je eerst nagaan welke schilders je het meest bewondert en welk aspect je nu precies in dat werk aanspreekt.

Vergeet daarbij alsjeblieft de figuratieve elementen: die mooie luchtpartijen, die imponerende schaduwen. Die hebben niets met kunst te maken. Dat is de buitenkant , de schil van kunst. Pel die schil eraf, wat overblijft, het residu, de essentie, is Kunst.

De door de massa zo bewonderde figuratie is het werk van “plaatjesmakers”, dus weinig creatief.

Dus let in het vervolg eens wat meer op de abstracte, gestileerde en decoratieve elementen, waarmee je een kunstje tot Kunst kunt verheffen. In de kern is alle goede beeldende kunst abstract. Zo abstract als muziek.

Kijk vanaf morgen naar kunst zoals je naar muziek luistert.

 

For English subscribers,
This article is going to be translated and will be posted soon.

Kees van Aalst

Plagiarism or theft?

Kees van Aalst
Said Hamlet to Ophelia: “I’ll draw a sketch of thee, what kind of pencil shall I use? 2B or not 2B?”

Would a charge of plagiarism by Shakespeare be successful in this case? I doubt it.

When you give a creative twist to an existing thing, such as here, the courts are often inclined to be
lenient.

But literal copying is a different story, in fine art as much as in literature. Don’t do it, that’s all I need
to say.

In this ultrashort exploratory article, I’m not going to talk about successful thieves from art history
such as Warhol or Lichtenstein, nor about the forgers’ guild that is only interested in monetary gain.

Instead, I want to find out how you can draw inspiration from other people’s work without literally
copying it.

scannen0010

Existing images are often utilized in the art world. No one creates something from nothing. There are
always influences, but a creative artist knows how to alter that influence in such a way that it
becomes part of his or her own work virtually unnoticeably.

Picasso had a strong opinion about stealing other people’s products. “Good artists copy, great artists
steal” was his thesis. Copying is plagiarism, it’s not very creative. By stealing, you appropriate the
work and make it your own. Originality then becomes skillfully disguised imitation. After all, the point
isn’t where you get your ideas, but what you do with them.

So don’t be ashamed to use other people’s work as a source of inspiration. Collect images of work
that speaks to you, and use them as a catalyst and an incentive to improve your own work. You’ll be
more driven, more proficient in this way, resulting in work that has its own style and character.

Finally, a few tips:

● Set the bar high. For inspiration, study the works of great artists you admire, not the
dabblings of wellmeaning amateurs. Those don’t teach you anything.
● You could consider it a kind of honor when others imitate your work.

PLAGIAAT OF DIEFSTAL?

Kees van Aalst

Said Hamlet to Ophelia: “I’ll draw a sketch of thee, what kind of pencil shall I use? 2B or not 2B?”

Zou Shakespeare nu succes hebben met een aanklacht wegens plagiaat? Ik betwijfel het.

Als je, zoals hier, een creatieve draai aan iets bestaands geeft  wil de magistratuur nog wel eens met de hand over het hart strijken.

Maar letterlijke overname, ook in de beeldende kunst, is andere koek. Hierover zijn we snel uitgepraat. Niet doen.

Ik ga het in deze ultrakorte verkenning van het thema niet hebben over succesvolle rovers uit de kunstgeschiedenis als Warhol of Lichtenstein. Ook niet over het vervalsersgilde dat louter uit is op geldelijk gewin.

Nee, ik wil eens weten hoe je inspiratie kunt opdoen uit andermans werk zonder letterlijk te kopiëren.

scannen0010

In de kunstwereld wordt vaak gebruik gemaakt van bestaande beelden. Niemand schept iets uit het niets. Er zijn altijd invloeden. Maar een creatief kunstenaar weet die invloed zodanig om te vormen dat hij nagenoeg onzichtbaar opgaat in het eigen werk.

Een beroemdheid als Picasso had een duidelijke mening over het roven uit andermans producten.  “Kleine schilders kopiëren, grote schilders stelen”was zijn stelling. Kopiëren is plagiaat en niet erg creatief. Maar met stelen eigen je je het werk toe en maakt het tot iets van jezelf. Originaliteit is dan kundig verborgen imitatie. Het gaat er tenslotte niet om waar je je ideeën vandaan haalt, maar wat je ermee doet.

Schaam je dus niet om andermans werk als inspiratiebron te gebruiken. Verzamel afbeeldingen van werk dat je aanspreekt. Dit kan als katalysator dienen, als stimulans om je eigen werk te verbeteren. Hierdoor raak je meer gedreven en bedreven en ontstaat werk met een eigen handschrift en karakter.

Nog een paar tips tot slot

  • Leg de lat hoog. Laat je inspireren door het werk van grote kunstenaars die je aanspreken, niet door het kruimelwerk van goedbedoelende amateurs. Daar kun je niets van leren.
  • Beschouw het maar als een vorm van eerbetoon als je werk door anderen wordt geïmiteerd.

 

Failing successfully

Kees van Aalst

Failing is never any fun. Nobody likes to do it.

Fear of failure can even lead to performance avoidance. The fear of appearing incompetent prevents you from getting started in the first place. You play it safe by repeating the same old tricks, even though you’re sick of them – and others are, too.

The Facebook community doesn’t encourage you to change this and to experiment creatively. You’re among a group of people who are at roughly the same level. It’s a mutual admiration society which leads to unjustified feelings of self-congratulation and offers little incentive for creative development.

In a more professional environment you would discover that your current work is rather mediocre, nothing special. Is it because you lack talent? No, not necessarily. Rather, it indicates a lack of courage and of understanding your own potential.

falenmetsucces

When you start to experiment and take risks, you’ll discover that your work improves by leaps and bounds, and you don’t make dull pictures anymore. Not everything you try will turn out well immediately, but this ‘failure’ creates room to walk a different path towards your goal. Failures are the building blocks for success, they are part of the process of learning.

Even seasoned professionals experiment daily. A good example is a guy named Pablo Picasso, an unstoppable creative, always searching for renewal. In his quest he often discovered things about which he would later say: “I don’t seek, I find.”

A good teacher tries to be a guide in this quest, and will never force his own methods on the student. After all, the urge to imitate is a threat to creativity.

He will try to improve your strengths, rather than correct your weaknesses. The latter, after all, don’t belong to you. You don’t try to teach a dachshund to run faster so it can beat a greyhound in a race either. They each have their own qualities, and those should be trained.

Finally, a few bits of advice which may benefit you.

  • Don’t take anything as gospel, question everything, including what I say in this article.
  • Break the rules, if it makes for better results.
  • The less you work toward a fixed result, the fewer your chances of disappointment.
  • If you leave without a final destination, you can never get lost, but you may come across unexpected discoveries along the way.
  • Don’t get discouraged too quickly, but be realistic. Don’t demand more of yourself than you are capable of. Keep ambition and talent in balance.