FALEN MET SUCCES     

Kees van Aalst

Mislukken is nooit leuk. Niemand is er dol op.

Angst om te falen kan zelfs tot prestatievermijding leiden. Om te voorkomen dat aan het licht komt dat je het eigenlijk niet kunt begin je er maar niet aan. Uit angst dat je door de mand valt. Je gaat op zeker spelen en herhaalt steeds maar weer hetzelfde kunstje dat jou, en anderen, inmiddels de neus uit komt.

Het facebookmilieu moedigt je hierbij niet aan om hierin verandering te brengen en creatief te experimenteren. Je verkeert in een groep van nagenoeg gelijkwaardig niveau. Door wederzijdse bejubeling ontstaat een onterechte zelfgenoegzaamheid die weinig ruimte laat voor prikkels om je creatief te ontwikkelen.

falenmetsucces

In een meer professionele omgeving zou je ontdekken dat je huidige werk een middelmatig niveau heeft, niet zoveel voorstelt. Is dit door een gebrek aan talent? Welnee, dat hoeft helemaal niet. Het is eerder een gebrek aan durf en inzicht in je eigen mogelijkheden.

Wanneer je gaat experimenteren en meer risico’s durft te nemen zul je ontdekken dat je werk met sprongen vooruit gaat en niet meer tot suffe plaatjes leidt. Hierbij zal niet alles meteen lukken, maar dit “falen” geeft ruimte een ander pad te bewandelen om je doel te bereiken. Mislukkingen zijn de bouwstenen voor succes, als onderdeel van een leerproces.

Zelfs doorgewinterde professionals experimenteren dagelijks Een goed voorbeeld was ene Pablo Picasso. Een onstuitbare creatieveling, steeds op zoek naar vernieuwing. Op zijn zoektocht ontdekte hij vaak dingen waarvan hij later zei: “ik zoek niet, ik vind”.

Een goede docent probeert in die zoektocht een gids te zijn, een wegwijzer en zal nooit zijn werkwijze aan de cursist opdringen. Imitatiedrang bedreigt immers de creativiteit.

Hij zal de sterke punten trachten te verbeteren, niet de zwakke . Deze laatste horen immers niet bij deze persoon. Je leert ook een teckel niet harder te lopen om een wedstrijd met een hazewindhond aan te gaan. Beide hebben hun eigen kwaliteiten en dié moet je trainen.

Tot slot nog een paar adviezen waar je mogelijk wat aan hebt.

  • Neem niets voor zoete koek aan, stel bij alles vragen, zelfs bij dit artikel.
  • Lap de regels aan je laars, als het resultaat er beter door wordt.
  • Hoe minder je naar een vastomlijnd eindresultaat toewerkt, hoe minder kans op teleurstelling.
  • Iemand die vertrekt zonder einddoel, kan nooit verdwalen maar kan onderweg op onverwachte ontdekkingen stuiten.
  • Raak niet te snel ontmoedigd maar wees reëel. Eis niet meer van jezelf dan erin zit. Houdt ambitie en talent in balans.

Volgend artikel: PLAGIAAT OF DIEFSTAL ?

Kees van Aalst

Overgenomen van het Blog www.edohannema.nl

Kees van Aalst is a Dutch Watercolormaster.
Watching Kees van Aalst paint, is watching a skilled artist paint.
It looks so easy when you see it, but when you try it, you end up with a painting that looks like your little brother have made! Why is that?

40 years experience for a start, and he made this style of painting completely his own, its like a handwriting, you can try to copy this style, and you will succeed with something that looks like his, but you will miss the finesse and power in the more then resolute brushstrokes.

All his painting career he makes “Less is More” a fact, and makes even less, more less!
Suggestion and abstraction of scenes and objects are the main drive he will put in his paintings. Not only he use watercolor, but also Bister (made from Walnut shells) and diluted watercolor pigment, brought on the paper with a sharpened matchstick is part of his technique.
Large washes in the start, with fresh colors, usually with no more then three pigments.
Before he paints the subject, he choose what mood he wants in the watercolor.
And then he choose his colors.
In the workshops I followed, Kees made 6 or more examples what colors you can choose, and even just as much pencil thumbnails for contrast and tone. They are not complete paintings, but just quick notes for color and you can just discover the subject.
Kees always teach, you must not paint a boat, but people have to look at your art and say “hey that looks like a boat!”

The first wash was light and Kees kept a few whites on the paper, he saw a industrial scene in it, so his second wash he made the industry coming a bit more forward.
If you see mountains after your first wash, paint the mountains, its your imagine, and your art!
kees11

After that he will refine a second wash, with the same pigments, only stronger, and after drying he finish with detailed marks, these marks are not just put down randomly, but make the viewer look, where Kees want him to look. I know for a start that these last details are the though ones, you have absolute no clue where to put them. After practicing and lots of failures I start to know how. (a bit).

But for Kees its like writing his name down, Tjak Tjak he says often, and there it is! Small dots of pigment, stripes wide and narrow, brushed down with a rigger or matchstick all in the right place.
Don’t make the mistake it looks easy, but it isn’t! All dots and stripes are highly visible, so a wrong one will stand out big!

 

These latest demos were published in the Dutch art magazine “Palet”
kees10
The above is sort of a Italian Piazza, the yellow glow, and purple haze makes you think of the Mediterranean. With a sharp matchstick Kees made some marks to give the idea from houses and a pillar in the middle. Then some accents in a cool color to give shadow-sides and variation on the buildings and all ready again! Less is More is so true here!

 

A small demo Kees made on one of his workshops.All was done in 10 minutes or less.

sketch1sketch2sketch3

Don’t paint pictures, paint tones, shadows and moods. Paint to paint, not to make the best painting ever, but paint to enjoy yourself!

 

Edo Hannema

 

All photos on this website are copyrighted material and all rights are reserved.

Lesson 8: Keep it simple

It’s been a while since our last lesson. An inventory of articles I wrote for art magazine ‘Palet’ over the course of more than thirty years has kept me busy. A rewritten selection of those will be published as a book, I hope. Now all I need is quiet accomodations to work on the book undisturbed for a while.

Meanwhile, I owe you lesson 8.

You know that I am more interested in the visual aspects of composition, such as form, color, and structure, than in a correct rendering of the subject. In the basic design phase, it is better to leave the subject out of the picture altogether. Don’t feel restricted by rules, conventions and dogmas in this. Masterpieces have been made by artists who flouted the rules. But if you insist on having some guidelines, here we go.

Keep it simple. A simple value pattern ensures a cohesive structure and is more important than reality, the “pretty picture”. Hence, learn to “give the lie to” reality. A good painting is more than an accurate represenation.

For you to be satisfied with your work, it is not necessary for everything you do to work out right away. Accept your mistakes as part of the learning process and don’t be discouraged too quickly. Multatuli said it before: “You can’t teach ducklings to swim by throwing the eggs in the water”. Don’t let your ambitions lead you to disregard reality. You can reach a high level of satisfaction and peace of mind if you adjust your ambitions to your talent.
Sunday morning Castlemaine
Sunday morning Castlemaine by Joseph Zbukvic

As you can see, not a lot of advice about painting techniques again in this lesson. Plenty of books have been written about those. The goal is to paint like you breathe or walk, without thinking about it. If you asked a centipede to explain how it walks, it would get very confused indeed.

There is a Zen statement: for the first 15 years, learn the techniques thoroughly. Next, let everything settle for 15 years, and finally begin to paint, once technique has been transcended. A questionable statement perhaps, but essentially skill and technique often stand in the way of creativity.

The next, 9th lesson, will conclude this series. I will, however, try to answer any questions that may have come up – not individually but by category. You can send your questions on Facebook or via my blog.

Les 8 Hou het simpel

We hebben al een tijdje geen contact gehad. Een inventarisatie van ruim dertig jaar artikelen die ik voor kunstmagazine Palet heb geschreven, hield me bezig. Een herschreven selectie zal, hoop ik, in boekvorm verschijnen. Nu alleen nog een rustig onderkomen waar ik een tijdje ongestoord aan het boek kan werken.
Intussen heeft u nog wel les 8 van me tegoed.
U weet dat ik meer geïnteresseerd ben in de visuele aspecten van compositie, zoals vorm,kleur en structuur dan in de juiste gelijkenis van het onderwerp. Het is zelfs beter als bij de basisopzet het onderwerp nog geheel niet in beeld is. Voel je bij die opzet niet beperkt door regels, conventies en dogma’s. Er zijn meesterwerken gemaakt door kunstenaars die de regels aan hun laars lapten. Als je per se toch wat richtlijnen wil, vooruit dan maar.

Hou het simpel, een eenvoudig toonwaardepatroon zorgt voor een hechte structuur en is belangrijker dan de realiteit, het “mooie plaatje”. Leer de werkelijkheid dus te “liegen”,een goed schilderij is meer dan een juiste gelijkenis.
Om tevreden met je werk te zijn is het niet nodig dat alles wat je maakt ook meteen lukt. Accepteer mislukkingen als onderdeel van het leerproces en raak niet te gauw ontmoedigd. Multatuli zei het al:
“Je bevordert de zwemkunst van jonge eenden niet door de eieren in het water te werpen”.
Laat daarbij je ambities niet voorbijgaan aan wat realistisch is. Je kunt een hoge graad van tevredenheid en gemoedsrust bereiken als je je ambities aanpast aan je talent.
Sunday morning Castlemaine by Joseph Zbukvic
Sunday morning Castlemaine by Joseph Zbukvic

U ziet, ook in deze les weinig adviezen over schildertechniek. Daar zijn al boeken genoeg over geschreven. Het doel is te schilderen zoals je ademt of loopt, zonder er bij na te denken. Als je een duizendpoot zou vragen je uit te leggen hoe hij loopt, zou hij in de war raken.
Er is een Zen-uitspraak: leer eerst 15 jaar grondig de techniek, laat dan 15 jaar alles bezinken en begin daarna pas met schilderen, als je de techniek bent ontstegen. Misschien een aanvechtbare uitspraak, maar de essentie is dat vaardigheid en techniek de creativiteit vaak in de weg staan.
Met de volgende, 9de les wil ik deze reeks afsluiten. Wel wil ik eventuele vragen die gerezen zijn,
proberen te beantwoorden. Niet individueel, maar per categorie. Je kunt ze via facebook of weblog
sturen.

Kees van Aalst