Uniek talent

We’re all amateurs. Life’s too short to be anything else

 

Uniek talent

 

De beroemde Japanse kunstenaar Hokusai verzuchtte op z’n tachtigste dat hij het vak toen pas een beetje begon te leren. Ook vele kunstenaars na hem waren zich er terdege van bewust dat een talent per definitie beperkt is en het ideaal nooit bereikt zal worden.

In de relatief korte tijd die ons ter beschikking staat moeten we onze sterke punten weten te vinden en die zo goed mogelijk ontwikkelen. Probeer dus niet het talent van iemand die je bewondert te evenaren, maar haal alles uit je eigen talent. Daar heb je je handen al vol aan.

Elke kunstenaar, hoe begenadigd ook, heeft maar een beperkt talent, waarmee hij of zij een klein segment van het metier bestrijkt. Gaat dat talent daarnaast nog vergezeld van een fikse portie inzet dan is succes verzekerd.

Een voorbeeld ter illustratie. William Turner, beroemd Engels schilder, had grote bewondering voor het werk van Philip James Louthenbourg, die inmiddels in vergetelheid is geraakt.Turner imiteerde nauwgezet het werk. Vervolgens vroeg hij zich af waaróm  hij dat werk nou zo bewonderde. Hij selecteerde de beeldende elementen zoals kleur, compositie en vormentaal. Het bleek de weergave van het licht te zijn wat hem het meest aansprak. Door het uitlichten van een ondergeschikt aspect in andermans werk  en zich hierin met volle inzet te bekwamen werd Turner een grote vernieuwer.

Omdat iedereen maar een beperkt, maar uniek, talent heeft moet je eerst nagaan welke schilders je het meest bewondert en welk aspect je nu precies in dat werk aanspreekt.

Vergeet daarbij alsjeblieft de figuratieve elementen: die mooie luchtpartijen, die imponerende schaduwen. Die hebben niets met kunst te maken. Dat is de buitenkant , de schil van kunst. Pel die schil eraf, wat overblijft, het residu, de essentie, is Kunst.

De door de massa zo bewonderde figuratie is het werk van “plaatjesmakers”, dus weinig creatief.

Dus let in het vervolg eens wat meer op de abstracte, gestileerde en decoratieve elementen, waarmee je een kunstje tot Kunst kunt verheffen. In de kern is alle goede beeldende kunst abstract. Zo abstract als muziek.

Kijk vanaf morgen naar kunst zoals je naar muziek luistert.

 

For English subscribers,
This article is going to be translated and will be posted soon.

Kees van Aalst

Geef een reactie